خبرگزاری شبستان

شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

السبت ١٥ شوّال ١٤٤١

Saturday, June 6, 2020

Nəhcül - Bəlagə gürcü dilinə tərcümə edildi
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Nəhcül - Bəlagə kitabı Firudin Şəhdi tərəfindən gürcü dilinə tərcümə edildi. Monday, April 17, 2017
“Enişteyn və din” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: “Enişteyn və din” kitabını Maks Yamer tərəfindən qələmə alınmış və son günlərdə Şəhram Təqizadə Ənsari tərəfindən fars dilinə tərcümə edilərək İranın İttelaat nəşriyyatında çapa verilmişdir. Friday, April 14, 2017
"Onun zühur əlamətləri" kitabı ikinci dəfə çapdan çıxdı
Müqəddəs Cəmkəran məscidinin nəzdində fəaliyyət göstərən nəşriyyat Məhəmməd Xadimi Şirazinin qələmə aldığı "Onun zühurunun nişanələri" kitabını çap və nəşr edib. Wednesday, April 12, 2017
“Quran baxımından ictimai dəyərlər” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Kitab Seyid Hüseyn Şərafəddin tərəfindən qələmə alınmış, İslam Mədəniyyət və Təfəkkürü Araşdırmaları Mərkəzi Nəşriyyatı tərəfindən çap edilmişdir. Əsərdə aşkar və gizli, birbaşa və dolaysı, vasitəli və vasitəsiz ictimai dəyərlər, əlbəttə ki, Qurani - Kərimdən çıxardıraraq cəmiyyətə təqdim edilir. Tuesday, April 11, 2017
“Quran və Əhli - Beyt (ə) baxımından ilahi yolçuluq mənzillərinə giriş” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: “Quran və Əhli - Beyt (ə) baxımından ilahi yolçuluq mənzillərinə giriş” kitabı İslam Təfəkkürü və Mədəniyyəti Araşdırmaları Mərkəzi tərəfindən çap edilmişdir. Bu qiymətli əsər Həsən Ruhaninəjat tərəfindən qələmə alınmışdır Sunday, April 9, 2017
"Onun zühur əlamətləri" kitabı çapdan çıxdı
Müqəddəs Cəmkəran məscidinin nəzdində fəaliyyət göstərən nəşriyyat Məhəmməd Xadimi Şirazinin qələmə aldığı "Onun zühurunun nişanələri" kitabını çap və nəşr edib. Saturday, April 8, 2017
“İffət zülalı” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: “İffət zülalı” kitabı Höccətül - islam vəl - müslimin Axundu tərəfindən qələmə alınmışdır. Kitabda həya və iffət barəsində keçən Quran ayələri və rəvayətlər araşdırılır. Baş vermiş hadisələr, şirin dastan və maraqlı əhvalatlar söylənilir. Saturday, March 18, 2017
"Biharul-ənvar"ın xüsusiyyətləri, imtiyazları və tənqidləri
Şəbistan Xəbər Agentliyi: “Biharul-ənvar”ın xüsusiyyətləri, imtiyazları və tənqidlərdən nədən ibarətdir? Friday, March 17, 2017
“Təkvirçilik İslam hüququ aynasında” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: “Təkvirçilik islam hüququ aynasında” kitabı böyük fəqihlərin fikir və fətvalarını araşdıraraq izah edir. Kitab Fiqh və İslam Hüququ Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən çap edilmişdir. Monday, March 13, 2017
“Bahar və məhdəviyyət” kitabı artıq satışdadır
Şəbistan Xəbər Agentliyi: “Bahar və məhdəviyyət” kitabı iki hissədən ibarətdir. Əsr Əhməd Məsulianın müəllifliyi ilə toplanmış,Vədə verilmiş İmam Mehdi (ə) Mədəniyyət Mərkəzinin nəşiriyyatı tərəfindən çap edilmişdir. Sunday, March 12, 2017