خبرگزاری شبستان

شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

السبت ١٧ رجب ١٤٤٠

Saturday, March 23, 2019

Ustad Şəhriyarın çap edilməmiş əsərlərinin təqdimat mərasimi
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Məhəmmədhüseyn Şəhriyar barəsində qələmə alınan, böyük şairə həsr edilən 13 kitabın təqdimatı da olub. Sunday, September 18, 2016
“Rəhnümalıq günəşi” əsəri
Şəbistan Xəbər Agentliyi: İmam Hadinin (ə) həyat və fəaliyyətlərinə həsr edilən “Rəhnümalıq günəşi” əsəri Əbülfəzl Hadi Məneş tərəfindən qələmə alınıb. Sunday, September 18, 2016
“Hafizə və öyrənmək fənləri” əsəri
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Öyrənmək metodları bizə yeni fənn və məharətlər kəsb etmək imkanı yaradır. Sunday, September 18, 2016
“Fəlsəfi söhbətlər” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: “Fəlsəfi söhbətlər” kitabı Robert. M. Martin tərəfindən qələmə alınıb. Mərziyə Səlimzadə farscaya çevirib və “Qoqnoos” nəşiriyyatında çap edilib. Friday, September 16, 2016
"Korluq romanı";
Bu romanı ondan çox tərcüməçi fars dilinə tərcümə ediblər
Şəbistan xəbər agentliyi: Juze Saramagonun məşhur "Korluq" romanı dünyanın müxtəlif ölkələrində bir çox millətlərinn dillərinə tərcümə olunmuş dəyərli bir əsərdir ki, bu əsəri fars dilinə on nəfər ayrı- ayrı vaxtlarda tərcümə ediblər. Thursday, September 15, 2016
“İslam təlim - tərbiyyə hüququnun əsasları” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Ayətullah Əlirıza Ərafinin qələmə aldığı “İslam təlim - tərbiyyə hüququnun əsasları” kitabının dördüncü cildi çapdan çıxıb Wednesday, September 14, 2016
“Təhsil Nəhcül - Bəlağədə” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Kitabda Həzrət Əlinin (ə) kəlamlarında tədris - təhsil sahəsində təməl təlimlər, metod və yanaşmalar toplanıb. Wednesday, September 14, 2016
“İslam və ədalətli müharibə nəzəriyyəsi” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Məhəmməd Legenhavzenin qələmə aldığı “İslam və ədalətli müharibə nəzəriyyəsi” kitabı fars dilnə tərcümə və nəşr edilib. Tuesday, September 13, 2016
“İlk müsəlman arifləri” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Əsərdə müxtəlif süfi cəryanları, təlim və fikirləri araşadırılır, onların kökləri axrtarılır. Tuesday, September 13, 2016
Vəhhabi təlimlərinin tənqidi araşdırması
Şəbistan Xəbər Agentliyi: “Səngvarə”də tarix, əqaid və firqə sahələrində vəhhabi təlimləri və onalrın tənqidi araşdırması toplanıb. Tuesday, September 13, 2016