خبرگزاری شبستان

جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

الجمعة ٥ شعبان ١٤٣٩

Friday, April 20, 2018

“Qədir-xumşünaslıq və iradlara cavablar” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Müəllif əsərdə əhli - sünnət mənbələrindən istifadə edərək kitabı qələmə almış, sünni alimlərin söz və yazılarından statlar gətirərək materillarını oxucuya təqdim etmişdir. Tuesday, September 20, 2016
Ustad Şəhriyarın çap edilməmiş əsərlərinin təqdimat mərasimi
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Məhəmmədhüseyn Şəhriyar barəsində qələmə alınan, böyük şairə həsr edilən 13 kitabın təqdimatı da olub. Sunday, September 18, 2016
“Rəhnümalıq günəşi” əsəri
Şəbistan Xəbər Agentliyi: İmam Hadinin (ə) həyat və fəaliyyətlərinə həsr edilən “Rəhnümalıq günəşi” əsəri Əbülfəzl Hadi Məneş tərəfindən qələmə alınıb. Sunday, September 18, 2016
“Hafizə və öyrənmək fənləri” əsəri
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Öyrənmək metodları bizə yeni fənn və məharətlər kəsb etmək imkanı yaradır. Sunday, September 18, 2016
“Fəlsəfi söhbətlər” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: “Fəlsəfi söhbətlər” kitabı Robert. M. Martin tərəfindən qələmə alınıb. Mərziyə Səlimzadə farscaya çevirib və “Qoqnoos” nəşiriyyatında çap edilib. Friday, September 16, 2016
"Korluq romanı";
Bu romanı ondan çox tərcüməçi fars dilinə tərcümə ediblər
Şəbistan xəbər agentliyi: Juze Saramagonun məşhur "Korluq" romanı dünyanın müxtəlif ölkələrində bir çox millətlərinn dillərinə tərcümə olunmuş dəyərli bir əsərdir ki, bu əsəri fars dilinə on nəfər ayrı- ayrı vaxtlarda tərcümə ediblər. Thursday, September 15, 2016
“İslam təlim - tərbiyyə hüququnun əsasları” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Ayətullah Əlirıza Ərafinin qələmə aldığı “İslam təlim - tərbiyyə hüququnun əsasları” kitabının dördüncü cildi çapdan çıxıb Wednesday, September 14, 2016
“Təhsil Nəhcül - Bəlağədə” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Kitabda Həzrət Əlinin (ə) kəlamlarında tədris - təhsil sahəsində təməl təlimlər, metod və yanaşmalar toplanıb. Wednesday, September 14, 2016
“İslam və ədalətli müharibə nəzəriyyəsi” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Məhəmməd Legenhavzenin qələmə aldığı “İslam və ədalətli müharibə nəzəriyyəsi” kitabı fars dilnə tərcümə və nəşr edilib. Tuesday, September 13, 2016
“İlk müsəlman arifləri” kitabı
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Əsərdə müxtəlif süfi cəryanları, təlim və fikirləri araşadırılır, onların kökləri axrtarılır. Tuesday, September 13, 2016