خبرگزاری شبستان

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

الاثنين ٩ ربيع الثاني ١٤٤٠

Monday, December 17, 2018

Filosoflar münacat və ibadət əhli olmuşlarmı?
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Əbu Nəsr Farabi dinlə fəlsəfənin vəhdətini isbat etməyə çalışırdı. Dinlə ortaq məxrəcə gələn və bir olan fəlsəfənin ibadətə də yer ayıracağı şübhəsizdir. Və bu zaman ibadət fəlsəfənin bir hissəsi olacaqdır. ۱۳۹۷/۲/۲۶ - ۲۲:۳۲
İbadət; insan həyatının ən önəmli nailiyyəti
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Varlıq, kainat, aləm Allah tərəfindən yaradılıb. Aləm bir vahid yığcam və nizamlıdır. Bəziləri onu insana təşbih ediblər. İnsanı onun bir hissəsi hesab edirlər. Və deyiblər ki, xoşbəxt insan özünü bütün aləmin qanunları ilə nizamlaya bilən, uyğunlaşdıra bilən, özünü qanunların ruhu ilə harmoniyaya sala bilən bir insandır. ۱۳۹۷/۲/۲۶ - ۲۲:۲۸
Qum dünyada fəlsəfənin əsas mərkəzinə çevrilməlidir
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Qum dini elmlər hövzəsi fəlsəfə sahəsində apardığı tədbiqatları genişləndirməlidir. Belə ki, İbn Sinadan tutmuş Farabiyə kimi, Farabidən Şəhabəddin Sührəvərdi və Əllamə Təbatəbaiyə kimi olan şəxsiyyət və ustadlar dini elmlər hövzəsinin fəlsəfi avanqarları sayılırlar. ۱۳۹۷/۲/۱۹ - ۲۲:۲۴
Psixoloq Freydin "Tanrı yoxdur və o, sığınacaq axtaranların təsəvvürüdür" fikirlərinə cavab
“İnsan özündən böyük və qüdrətli bir şəxsin ona dayaq olduğunu hiss etməyə möhtacdır. Beləcə o “Tanrı” adlı varlığa itaətetməyə ehtiyac duyur. Əslində Tanrı yoxdur və o, sığınacaq axtaranların, “Tanrı” adlı varlığa pərəstiş edənlərin təsəvvürüdür.” ۱۳۹۷/۱/۵ - ۱۵:۴۱
Düzgün fikirləşmək səriştəsi gənc nəsili sığortalıyır
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Hər hansı bir uşaq həyatının ilkin çağlarından, yeniyetmə vaxtlarından arqument gətirmək və əqli nəticə çıxartmaq, məntiqi düşünmək əhli olarsa, əslində onda fəlsəfi düşüncə qabiliyyəti möhkəmlənmişdir. ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ - ۱۰:۵۵
Fəlsəfi təfəkkür təkfirçiliyin qarşısını ala bilər
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Bəzi fəlsəfi cəryanlar yalnız dünyaviliyi saxlamağa çalışırlar. İkinci növ fəlsəfələr isə ilahi və dini fəlsəfələrdir. Onlar dünyaviliyi saxlamaqla yanaşı insanın əbədiliyi, daima qalmasını da düşünürlər. ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ - ۲۱:۵۴
Gələcək nəslin düşüncə və mühakimə qabiliyyətini gücləndirməliyik
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Məqsəd bundan ibarət deyildir ki, uşaq və yaxud da kı yeniyetmə fəlsəfi terminləri öyrənib filosofların söylədikləri nəzəriyyələri bilsin. Yox! Məqsəd bundan ibarətdir ki, uşaqlara fəlsəfi təfəkkür və arqument gətirmək qabliyyəti aşılansın. ۱۳۹۶/۱۱/۹ - ۰۰:۲۵
Uşaqlara dini inancların öyrədilməsində fəlsəfi metodlardan istifadə
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Uşaqlara fəlsəfənin aşılanması dedikdə məqsədimiz uşagı rasional və saglam məntiqə söykəniləcək əsasda tərbiyə etməkdir. ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ - ۲۱:۵۴
Sekulyarizmə əsalanan sosiologiya ilə dini sosiologiyanın fərqləri
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Dörd əsas anlayışın izahı və onlara baxışın sayəsində fərqli sosioloji məktəblər və təfəkkürlər formalaşır. ۱۳۹۶/۹/۲۲ - ۰۰:۳۷
Görən arif, anlayan isə filosofdur
Şəbistan Xəbər Agentliyi: “Allah insana başqa bir nur da əta etmişdir. O, nəzəri əqildir. Bu əqlin işi idrak deyildir. Onun işi elə iş və əməldir”. ۱۳۹۶/۹/۷ - ۲۲:۴۰