خبرگزاری شبستان

یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

الأحد ٩ رجب ١٤٣٩

Sunday, March 25, 2018

Düzgün fikirləşmək səriştəsi gənc nəsili sığortalıyır
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Hər hansı bir uşaq həyatının ilkin çağlarından, yeniyetmə vaxtlarından arqument gətirmək və əqli nəticə çıxartmaq, məntiqi düşünmək əhli olarsa, əslində onda fəlsəfi düşüncə qabiliyyəti möhkəmlənmişdir. ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ - ۱۰:۵۵
Fəlsəfi təfəkkür təkfirçiliyin qarşısını ala bilər
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Bəzi fəlsəfi cəryanlar yalnız dünyaviliyi saxlamağa çalışırlar. İkinci növ fəlsəfələr isə ilahi və dini fəlsəfələrdir. Onlar dünyaviliyi saxlamaqla yanaşı insanın əbədiliyi, daima qalmasını da düşünürlər. ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ - ۲۱:۵۴
Gələcək nəslin düşüncə və mühakimə qabiliyyətini gücləndirməliyik
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Məqsəd bundan ibarət deyildir ki, uşaq və yaxud da kı yeniyetmə fəlsəfi terminləri öyrənib filosofların söylədikləri nəzəriyyələri bilsin. Yox! Məqsəd bundan ibarətdir ki, uşaqlara fəlsəfi təfəkkür və arqument gətirmək qabliyyəti aşılansın. ۱۳۹۶/۱۱/۹ - ۰۰:۲۵
Uşaqlara dini inancların öyrədilməsində fəlsəfi metodlardan istifadə
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Uşaqlara fəlsəfənin aşılanması dedikdə məqsədimiz uşagı rasional və saglam məntiqə söykəniləcək əsasda tərbiyə etməkdir. ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ - ۲۱:۵۴
Sekulyarizmə əsalanan sosiologiya ilə dini sosiologiyanın fərqləri
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Dörd əsas anlayışın izahı və onlara baxışın sayəsində fərqli sosioloji məktəblər və təfəkkürlər formalaşır. ۱۳۹۶/۹/۲۲ - ۰۰:۳۷
Görən arif, anlayan isə filosofdur
Şəbistan Xəbər Agentliyi: “Allah insana başqa bir nur da əta etmişdir. O, nəzəri əqildir. Bu əqlin işi idrak deyildir. Onun işi elə iş və əməldir”. ۱۳۹۶/۹/۷ - ۲۲:۴۰
Fəlsəfə bir məktəb kimi nə zamandan meydana çıxmışdır
Bizlər fəlsəfənin Qədim Romada, Qədim Yunanıstanda təxminən eramızdan əvvəl VII-VI əsrlərdə, Qədim Hindistanda isə bundan da qədimdə yarandığını müşahidə edirik ۱۳۹۶/۸/۷ - ۱۴:۰۵
İslam fəlsəfəsi dindən qaynaqlanır
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Mənim qənaətimə görə hər hansı bir fəlsəfəyə islam “brendi”, islam markası vurmaq üçün onun kökü və əsas prinsipi islam dinindən götürülməlidir. ۱۳۹۶/۶/۲۲ - ۰۰:۱۵
Rasional təfəkkürün mənbəyi şiəlikdir
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Ustad Dinani fəlsəfəyə yalnız onu nagıl kimi söyləmək prizma və üslubunda baxmır. O bir növ dialektika ilə öz fəlsəfi əsərlərini bəyan edir. O bu yolla islamın fəlsəfə təvəkkürünü dünyaya çatdırır. ۱۳۹۶/۶/۲۲ - ۰۰:۰۵
Din düşüncə ilə yaşayır
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Düşüncənin və təfəkkürün söndüyü, daha cox fikir əvəzinə bədənin qaygısına qalındıgı müasir dövrdə düşüncə və fikrə əhəmiyyət vermək bu nəsilə və gələcək nəsilə göstərilən ən böyük xidmətdir. ۱۳۹۶/۶/۲۱ - ۲۳:۵۳