خبرگزاری شبستان

شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹

السبت ١٤ ذو القعدة ١٤٤١

Saturday, July 4, 2020

Şəbistan xəbər verir
Məscidin zühura kadr hazırlamaqda rolu
İmam Mehdinin (ə) kərim dövlətində məscid İmamın hakimiyyətinin mərkəzi və yaşadığı yer olduğuna görə qeybət dövründə də məscidlər müntəzirləri əsas təlim və tərbiyə mərkəzlərindən olmalıdır. Məscidlər zühur üçün kadr hazırlamalıdır. ۱۳۹۷/۵/۲۴ - ۱۷:۰۷
Məhdəviyyət ayələri
İmam Zamanın (ə) dövlətində yoxsullara köməkdən yoxsulluğun aradan qaldırılmasına və şəhərlərin abadlaşmasına qədər
İmam Baqir (ə) buyurur:”…..Allah-taala onları dünyanın şərqində və qərbində yerləşdirəcək. İslam dinini qalib edəcək. Bidətləri Onun və tərəfdalarının köməyi ilə məhv edəcək. Necəki səfihlər haqqı aradan qaldırdılar. Dünya o qədər asayişə qərq olacaq ki, zülmdən əsər-əlamət qalmayacaq. ۱۳۹۷/۵/۱۱ - ۱۰:۵۹
Şəbistan xəbər verir:
Dünyada İmam Zamana (ə) olan məhəbbətin artırmağın yolu
Bir ümmət Allaha fərəcin yaxınlaşması və xilaskarın gəlişi üçün dua etdiyi zaman bu istək fərdi və ictimai dualarda qeyd olunur və görüş eşqini artırır və müntəziri zühur dövrünə hazırlayır. ۱۳۹۷/۵/۱۱ - ۱۰:۳۸
Məhdəviyyət nəşriyyat bazarında...
Bəşərin gələcəyi “Dünyanın hakimiyyəti gümandan həqiqətə qədər” kitabının dili ilə
Abbas Xadimiyanın qələmə aldığı “Dünyanın hakimiyyəti gümandan həqiqətə qədər (Qlobal olma və Məhdəviyyət) ” dünyanın aqibət və taleyinə, eləcə də bəşər cəmiyyətinin proqram və hərəkət yoluna toxunmuşdur. Bu əsər bu yaxınlarda çap olunmuşdur. ۱۳۹۷/۵/۶ - ۱۲:۰۱
Məhdəviyyət mütəxəssisinin Şəbistanla müsahibəsi:
Məsul işçilərin gözəl rəftarı bizi zühura yaxınlaşdırır
Əgər kərim dövlətə sahib olmaq istəyiriksə, elə bir mühit yaratmalıyıq ki, zadəgan əxlaqına sahib olanlar və yoxsullara ehtiram göstərməyənlər kərana çəkilsinlər. İslam əziz və münafiqlər zəlil olanda bəzi kotiqoriyalar meydana çıxacaq. Zühura zəmin və kərim dövlətin təkilində şərait yaranacaq. ۱۳۹۷/۵/۲ - ۱۳:۳۸
Məhdəviyyət ekspertinin Şəbistana müsahibəsində araşdırıldı
Kəramət on günlüyündən Kərim dövlətinə nail olmağın sirri
Kəramət on günlüyündə Mehriban imamla (ə) əlaqə yaratmağa töfiq tapır və bunun sayəsində İmam Zamanı (ə) tanıyırıq. Çünki imamı tanımaq haqda olan ən üstün kəlamlar İmam Rzadan (ə) nəql olunub. ۱۳۹۷/۴/۳۱ - ۱۰:۴۰
İmam Zamanın (ə) dövlətində digər dinlərinin tərəfdarlarının aqibəti
Şəbistan xəbər agentliyi: Həzrət Əmirəl-möminin İmam Əli (ə) buyurub: Bütün xeyirlər bu gündədir. O zaman bizim Qaimimiz qiyam edəcək. Hamını bir əqidə və məqdəs əsasında toplayacam. ۱۳۹۷/۳/۲۷ - ۱۹:۵۵
İmam Zamanın (ə) ideal dövlətində ədalətin icrası
Şəbistan xəbər agentliyi: İslam məktəbinin digər məktəblərdən əsas fərqi bundandır ki, İslam mənəviyyatı ədalətin bünövrə və əsası təyin etmişdir. İslam dini ədalət və onun İslam mənəviyyəti ili tərkibinə nisbət həssaslığı heç bir məktəbdə yoxdur. ۱۳۹۷/۳/۲۲ - ۱۰:۱۹
İmam Zamanla (ə) Ramazan ünsiyyəti
İftitah duasında qeybətin siyasi tələbləri
Şəbistan xəbər agentliyi: İftitah duasına əsasən din zühur dövründə haşiyyə çəkilməməlidir. Bəlkə cəmiyyətin içində olmalıdır. Mehdi dövləti insanları Allahın yoluna dəvət edir. Belə ki, insanlar bu siyasi dinin sayəsində müqəddəs bir rəng alırlar. Dünya və axirət kəramətinə nail olurlar. ۱۳۹۷/۳/۱۶ - ۱۳:۰۱
Mehdiçi nəslin tərbiyəsi (11)
“Saleh evlərin” zühurda rolu
Şəbistan xəbər agentliyi: İsfahanın Mehdi mövud (ə) mərkəzinin müdiri dedi: Mehdiçi ailənin vəzifələrindən biri Mehdiçi insanlar yetişdirməkdir. Hədislərdə belə ailələrə “Saleh evlər” deyilir. Çünki Mehdiçi ailə özü saleh və layiqli insanlardan təşkil olunmalı və saleh insanlar tərbiyə etməlidir. ۱۳۹۷/۳/۹ - ۲۲:۵۱