خبرگزاری شبستان

جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

الجمعة ٨ ذو القعدة ١٤٣٩

Friday, July 20, 2018

Xalqın haqqlı tələbləri məscidlərdən səsləndirilsin
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Qədimdə elmi mərkəzlər məscidlərin kənarında yerləşdirilirdi. Bura elmi tribualar və təbliğatın ən gözəl məkanları sayılırdılar. İndi isə müxtəlif mədrəsə və ali məktəblərin tikilməsi məscidin funksiyasını kəmrəng edir. ۱۳۹۷/۴/۲۵ - ۰۹:۴۰
Məscidlərdə kitabxanalar gənclərin zövqlərinə oxşamağın yollarından biridir
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Əhalinin müxtəlif təbəqələrini, xüsusən gəncləri məscidə cəzb etməyin yollarından biri də məsciddə mədəni tədbirlərin görülməsi və mədəni sahədə mərasimlərin keçirilməyidir. Onlardan biri də məscidin nəzdində kitabxanaları təsis etmək olar ki, bu addım gənclərin zövqlərinə uyğundur və onların məscidə tərəf yönəlməyinə kömək edir. ۱۳۹۷/۳/۶ - ۱۵:۵۲
Məscidə yanlış baxış formalaşmışdır
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Müsibətin də kökü bundan ibarətdir ki, biz peyğəmbərimizi həyatın bütün sahələrində örnək kimi qəbul etmirik. Bu baxış aradan gedməyincə problemlərin içində qalacağıq. ۱۳۹۷/۳/۱ - ۱۵:۵۰
Məscid faydalı kitabları cəmiyyətə təqdim edən mərkəzə çevrilməlidir
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Məscidlər faydalı kitablar nəşr edən, kitab oxumağı təbliğ edən və faydalı kitabları cəmiyyətə təqdim edən bir mərkəzlərə çevrilməlidir. Kitab oxumaq bizim dini milli və mədəniyyətimizin bir hissəsidir. Peyğəmbərimizin möcüzəsi Allah tərəfindən göndərilən səmavi kitab, yəni Qurani - Kərimdir. ۱۳۹۷/۲/۱۷ - ۰۱:۴۰
Düzgün fikirləşmək səriştəsi gənc nəsili sığortalıyır
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Hər hansı bir uşaq həyatının ilkin çağlarından, yeniyetmə vaxtlarından arqument gətirmək və əqli nəticə çıxartmaq, məntiqi düşünmək əhli olarsa, əslində onda fəlsəfi düşüncə qabiliyyəti möhkəmlənmişdir. ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ - ۱۰:۵۵
Məscidlər təhdidləri fürsətlərə çevirməlidirlər
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Məscidlərin günün tələbatına cavab verəcəyi səviyyədə qurulması və yeni avadanlıqla təchiz edilməsi, o cümlədən də günümüzün müasir problemlərinin məsciddə həll edilməsi olduqca zəruridir. ۱۳۹۶/۱۲/۳ - ۱۹:۵۷
Məscidlər xalqın ümid yeri olmalıdır
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Bəlalar adlandırdığımız hadisələr Allahı yada salmaqda bizə kömək edir. Məscidlər, axundlar, ruhanilər faciələr baş verdikdə birinci xalqı Allaha tərəf yönəltməlidirlər. ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - ۰۰:۴۵
Gələcək nəslin düşüncə və mühakimə qabiliyyətini gücləndirməliyik
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Məqsəd bundan ibarət deyildir ki, uşaq və yaxud da kı yeniyetmə fəlsəfi terminləri öyrənib filosofların söylədikləri nəzəriyyələri bilsin. Yox! Məqsəd bundan ibarətdir ki, uşaqlara fəlsəfi təfəkkür və arqument gətirmək qabliyyəti aşılansın. ۱۳۹۶/۱۱/۹ - ۰۰:۲۵
Uşaqlarla uşaqcasına rəftar etmək lazımdır
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Təəssüf olsun ki, analar övladları dərsdə aşagı qiymət alanda narahat olurlar, lakin uşaqlarının bəzən namaz kimi, oruc kimi məsələlərdə səhlənkarlıgların görəndə narahat olmurlar. ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ - ۱۰:۳۱
Oyunun şəxsiyyətin formalaşmasında müstəsna rolu
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Uşaqlıqda oynadıgımız bir çox oyunların bu gün şəxsiyyətimizin formalaşmasında qaçılmaz və böyük təsiri olmuşdur. Deməli, oyunun əhatəsi oldugca genişdir. ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - ۰۰:۲۷