خبرگزاری شبستان

پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

الخميس ١١ جمادى الأولى ١٤٤٠

Thursday, January 17, 2019

Humanitar elmlərin islamiləşməsi ən böyük cihaddır
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Üç növ cihad vardır: Hərbi meydanlarda, müharibədə, silahlı mübarizə, buna cihadi - əsğər, yəni kiçik cihad deyirlər. Ikinci, böyük cihad, yəni cihadi - əkbər, bu isə nəfslə mübarizədir. Cihadi - kəbir, yəni daha böyük mübarizə isə iqtisadi, mədən, elmi və sair sahələrdə xarici qüvvələrə qarşı müdaxilələr və təyziqi qəbul etməmək, bu sahədə düşmən və kafirlərlə mübarizəyə deyilir. ۱۳۹۷/۵/۲۴ - ۱۵:۵۴
Bizi behiştə apara bilən beş elm
Səadətə çatmaq üçün insan həqiqəti dərk etməlidir. Bu həqiqətləri dərk etmək üçün isə bizə elm lazımdır. ۱۳۹۷/۴/۱۶ - ۱۸:۴۶
On ikinci imza - Hacı Mirzə Səlim Axundzadə
Hacı Mirzə Səlim axund, bir tərəfdən, mühafizəkar azərbaycanlı kişisi, imanında möhkəm din xadimi və təpədən-dırnağa milli bir adam olaraq qalacaq, digər yandan, qabaqcıl Avropa elmi-mədəni və ictimai-siyasi fikrinin nailiyyətlərini təqdir və təbliğ edəcəkdi. ۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۲۳:۲۱
İnternetdəki “ayaqüstü” mütaliələrlə yeni sivilizasiya qurmaq olmaz
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Höccətül - islam vəl - müslimin Mütəvali İmami yeni islam mədəniyyətinin problem və ehtiyaclarından danışarkən bildirdi ki, bu sahədə xüsusi kadrlara, müdrük insanlara ondan sonra isə agah və savadlı xalqa ehtiyac vardır. Sosial şəbəkələrdən və internet məkanlarından ifrat istifadə xalqın səbirsizliyinə, hövsələsizliyinə yol açır. Nəticədə dərin və uzun müddətli mütaliələrin qarşısını alınır. ۱۳۹۷/۲/۱۷ - ۰۱:۰۱
Ayətullah Səadətpərvər kimdir?
Rəbbani alim və zahid arif həzrət Ayətullah Hacı Şeyx Əli Səadətpərvər (Pəhləvani Tehrani) qəməri tarixi 13 rəcəb 1346-da müvəhhidlərin mövlası Əmir əl-möminin Əlinin (ə) mövlud günündə Tehranda dindar ailədə dünyaya gəlib. ۱۳۹۷/۲/۱۵ - ۲۳:۰۴
Elmi Allahın rizası üçün öyrənirlər
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Ayətullah Ələvi Korqani tələbələrə belə bir tövsiyə edib: Ruhaninin libası Peyğəmbərin (s) libasıdır. Məhz buna görə də olduqca müğayətli olub və ehtiyatla davaranmalısınız. Üç üzvünüzdən – qulaq, göz və qəlbinizdən qafil olmayın ki, onların qarşısında cavab verməli olacaqsınız. ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ - ۲۳:۲۵
“Möhkəm ayələr” fəlsəfə və kəlmala əldə edilir
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Ayətullah Cavadi Amuli: Bizim bütün işimiz Əhli - Beytin (ə) təsdiq etdiyini bu elmlər vasitəsi ilə təsdiq etmək, inkar etdiyini isə inkar etməkdir. ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ - ۲۱:۰۸
Hələ də elmi ümumiləşdirə bilməmişik
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Hər hansı bir araşdırmanı aparmazdan qabaq onun hər hansı bir sahədə işləkli olmasını, bəhrə və səmərə verməsinidə əvvəldən araşdırmalıyıq. Yalnız elmi məhsulları ortaya qoymaq kifayət deyil, onun istehsalata tətbiqinə və həyata keçməyinə də fikir verməliyik. Buna görə də uzun müddətli bir proqramla işləmək lazımdır. ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ - ۱۹:۱۹
Dünyaya hakim olan fikir və novatorluq imperiyası
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Bu günkü dünyaya hakim olan imperatorluq fikir, düşüncə, yaradıcılıq və novatorluq imperiyasıdır. Buna görə də düşüncənin hakim olduğu dünyada özümüzün harada olduğumuzu anlamalıyıq. Qarşıda duran məsələlərdən biri ölkənin elmi və texnologi infrastrukturunu möhkəmləndirməkdir. ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ - ۰۹:۴۸
İnsan elm öyrənmədən necə alim ola bilər?
Zöhd lüğətdə rəğbətsizlik və etinasızlıq deməkdir. Ancaq İslam maarifinə görə zöhd, yəni zahidlik – meyilsizliyin xüsusi növünə aid edilir. ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ - ۲۰:۰۶