خبرگزاری شبستان

جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

الجمعة ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٠

Friday, January 18, 2019

Quran bizə kafirlər ilə dost olmamaq əmri verir
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Müxtəlif yollar ilə insan müalicə ola bilər, dərman insanı sağalda və ya bəzən əks reaksiya da verəbilər, lakin şəfa isə dərman və müalicəsi qəti səmərə verən və təsir qoyan sağlamlıqdır. ۱۳۹۷/۵/۲۵ - ۱۹:۰۴
Quranın təhrif edilməsi ehtimalı mümkündürmü?
Qurani-Kərimin təhrif edilməsi qeyri-mümkündür. Müqəddəs Kitabın özündə bunu bəyan edən ayə vardır: “Şübhəsiz ki, Quranı Biz nazil etdik və sözsüz ki, Biz də onu (hər cür təhrif və təbdildən; artırıb-əskiltmədən) qoruyub saxlayacağıq!” (Hicr, 9). ۱۳۹۷/۵/۲۵ - ۱۱:۳۷
Hövzənin ustadının Müqəddəs Cəmkəran məscidinin namaz qılanlarına moizəsi
Biz yalnız Quran və hədislərin göstərişlərinə əməl etməliyik
Höccətül-islam Mömini bildirdi ki, həyatda kamilliyə və həqiqi səadətə çatmaq üçün kamil və tam qanuna itaət və düzgün bir ülgüyə tabe olmalıyıq. Kim Qurandan və hədislərdən başqa əmr və göstərişə əməl etsə, ziyana uğrayıb və istədiyimiz məqsədə çatmayıb. ۱۳۹۷/۵/۲۴ - ۱۷:۲۷
Qurani-Kərimdə adı çəkilən canlılar - İkinci hissə
Qurani-Kərim qiyamətə kimi öz aktuallığını itirməyən, bəşəriyyəti həqiqətə doğru hidayət edən bir kitabdır. Bu müqəddəs kitabdakı mənalar öz əhatə dairəsinin genişliyi, obraz zənginliyi və təsir gücü ilə insanı heyrətə salır. Maraqlı mövzulardan biri də Qurani-Kərimdə hansı canlıların (heyvanların) adının çəkilməsidir. ۱۳۹۷/۵/۱۱ - ۱۸:۳۵
Uca Allahın Rəhman və Rəhim sifətləri arasında olan fərq
Təfsirçilərin nəzərinə görə, rəhman sifəti ilə rəhim sifəti bir-birindən fərqlənir. ۱۳۹۷/۵/۱۱ - ۱۸:۱۱
Bütün elmlərin açarları Onun ixtiyarındadır
Bu gün elm inkişaf etmişdir və yağış yağdıra, bitkiləri süni yolla cücərdə bilirlər. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, bəşərin elmi məhduddur. Onun Qiyamət və məaddan agahlığı yoxdur. ۱۳۹۷/۵/۱۰ - ۱۱:۴۶
Quran mədəniyyətinin təbliği səadət yolunun çəkilməsidir
Şəbistan Xəbər Agentliyi: İmam Əli (ə) bir hədisdə Qurani - Kərimi sərmayə və var - dövlət sayır. Hədislərə əsasən Quranın hifzi və qiraəti məsiyyət və günahların qarşısında sığorta vəsiqəsi sayılır. Əks tərəfdə mənəviyyat və Qurandan uzaq düşənmək isə bir çox ictimai, mədəni v siyasi əngəl və problemlərin əsas amili ola bilər. ۱۳۹۷/۵/۸ - ۲۲:۵۹
Həzrət Musanın (ə) bacısının timsalında qadınların ictimai həyatda iştirakı
Musanın (ə) anasının qəlbi İlahi ilham sayəsində aram tapır. Artıq övladı ilə bağlı qorxusu olmur. Əgər bu İlahi ilham olmasaydı, Musanın (ə) anası pərişanlığı üzündən onu ifşa edərdi. ۱۳۹۷/۵/۷ - ۱۰:۳۱
Qurani-Kərimdən qısa və gözəl bir dua nümunəsi – Bəqərə (128)
Quran ecazkarlığından və gözəlliklərindən biri də, bu ilahi kitabın əndələrlə müxtəlif dildə danışmasıdır. Yəni bəyanı və mətləbi müxtəlif formalarda çatdırmasıdır. Məsələn bəzən qəti hökm olaraq əmr edir, bəzən tarixdən misal çəkir, bəzən aləmin ecazkar əsrarəngliyindən nümunə çəkir, bəzən də saleh bir bəndənin dilindən deyilən qısa bir dua ilə böyük etiqadi yolun sirlərini bəyan edir. ۱۳۹۷/۴/۳۰ - ۱۱:۲۳
Xalqı incəsənətin dili ilə dini təlimlərlə tanış edin
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Nəhcül - bəlağə və Səhifeyi - Səccadiyə Quranın təfsirçiləridir. Biz xalqı Quran, Nəhcül - bəlağə və Səhifeyi - səccadiyə ilə mənus etməliyik ki, bunlarda dinimizin hədəfləri ən gözəl incəsənət janr, yol və metodları inlə insanlara çatdırılır. ۱۳۹۷/۴/۳۰ - ۱۰:۳۸