خبرگزاری شبستان

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

الأربعاء ٤ ذو الحجّة ١٤٣٩

Wednesday, August 15, 2018

Qurani-Kərimdə adı çəkilən canlılar - İkinci hissə
Qurani-Kərim qiyamətə kimi öz aktuallığını itirməyən, bəşəriyyəti həqiqətə doğru hidayət edən bir kitabdır. Bu müqəddəs kitabdakı mənalar öz əhatə dairəsinin genişliyi, obraz zənginliyi və təsir gücü ilə insanı heyrətə salır. Maraqlı mövzulardan biri də Qurani-Kərimdə hansı canlıların (heyvanların) adının çəkilməsidir. ۱۳۹۷/۵/۱۱ - ۱۸:۳۵
Uca Allahın Rəhman və Rəhim sifətləri arasında olan fərq
Təfsirçilərin nəzərinə görə, rəhman sifəti ilə rəhim sifəti bir-birindən fərqlənir. ۱۳۹۷/۵/۱۱ - ۱۸:۱۱
Quran mədəniyyətinin təbliği səadət yolunun çəkilməsidir
Şəbistan Xəbər Agentliyi: İmam Əli (ə) bir hədisdə Qurani - Kərimi sərmayə və var - dövlət sayır. Hədislərə əsasən Quranın hifzi və qiraəti məsiyyət və günahların qarşısında sığorta vəsiqəsi sayılır. Əks tərəfdə mənəviyyat və Qurandan uzaq düşənmək isə bir çox ictimai, mədəni v siyasi əngəl və problemlərin əsas amili ola bilər. ۱۳۹۷/۵/۸ - ۲۲:۵۹
Quranda insanlığın möhtac olduğu ali dəyərlər bir ayə ilə belə izah edilir
Doğrudur insanın ehtiyacı olduğu çox şey saymaq olar. Lakin bütün bunların fövqündə bəşəriyyət bir şeyə möhtacdır-İnsanlığa! ۱۳۹۷/۴/۲۸ - ۱۱:۳۲
Yasin surəsi
Qurani-Kərimin qəlbi adlanan “Yasin” surəsi 83 ayədən ibarətdir və Məkkə şəhərində nazil olmuşdur. ۱۳۹۷/۴/۲۸ - ۱۱:۱۰
Fatir surəsi
Qurani-Kərimin 35-ci surəsində yer alan “Fatir” surəsi 45 ayədən ibarətdir və Məkkədə nazil olmuşdur. Bəzi təfsir alimləri onun 29-cu və 32-ci ayələrinin Mədinədə nazil olduğunu qeyd etsələr də, əlimizdə bu istisnaya aydın dəlil yoxdur. ۱۳۹۷/۴/۲۵ - ۲۰:۲۶
Səba qövmünün əhvalatı
“Məgər onlаr yer üzünü dolаşıb özlərindən əvvəlkilərin аxır-аqibətinin necə olduğunu görmürlərmi? Onlаr bunlаrdаn dаhа qüvvətli, yer üzündə dаhа çox iz qoyub getmiş kəslər idi. Аllаh onlаrı günаhlаrınа görə yox etdi. Onları Allahdan (Allahın əzabından) qoruyan bir kimsə tapılmadı.” ۱۳۹۷/۴/۲۱ - ۲۰:۲۶
Qurana əməl həyatımızın qayəsinə çevrilməlidir
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Ailələr övladlarının din və Quran əsasında tərbiyəsində əsas rol oynayırlar. Övladlarınızı Quran məclislərinə həvəsləndirmək və təşviq etməklə onların Quran ilə ünsiyyətlərinə zəminə yaradın. Ailələr artıq övladlarının Quran ruhu ilə tərbiyə olunmasını istəyirlər. ۱۳۹۷/۴/۲۱ - ۱۹:۰۹
Səbə surəsi
“Səbə” (Səba) surəsi 54 ayədən ibarətdir və Məkkədə nazil olmuşdur. Məlum olduğu kimi, Məkkədə nazil olmuş surələrdə, əsas etibarilə İslam maarifi, etiqadi üsullar, məxsusən, tövhid, məad və nübüvvətdən bəhs edilir. ۱۳۹۷/۴/۲۰ - ۱۱:۱۱
Əhzab surəsi
“Əhzab” surəsi Mədinədə nazil olmuş və 73 ayədən ibarətdir. “Əhzab” – bir-biri ilə həmfikir olan dəstələr deməkdir. Surənin 20-22-ci ayələrində “əhzab” sözü üç dəfə işləndiyi, 7-27-ci ayələrdə də “Əhzab” (Xəndək) döyüşü haqqında söz açıldığından, surə “Əhzab” adlandırılmışdır. ۱۳۹۷/۴/۱۶ - ۱۸:۴۴