خبرگزاری شبستان

سه شنبه ۱ آیان ۱۳۹۷

الثلاثاء ١٣ صفر ١٤٤٠

Tuesday, October 23, 2018

Düşmən cəhl və xurafatı elm və din adı ilə yayır
Şəbistan Xəbər Agentliyi: İnsan öz zatında naməhduddur. Və sönməz istedada malikdir. İnsanın ideyaları da sərhədsizdir. Çünki o sərhədsiz yaradılmışdır. Allah insanın özünütərbiyəsini mükafatını başqa aləmə saxlayıb. Çünki bu aləm əsl insana sığmaz. Buna görə də onun istedadları başqa bir aləmdə cənnət adlı yerdə özünü göstərəcək, təcəlli edəcəkdir. ۱۳۹۷/۵/۲۳ - ۲۳:۲۲
Bizi də Allahın dininə dəvət edən "carçı" varmı?
"Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, biz: “Rəbbinizə iman gətirin!”– deyə imana çağıran bir kimsənin (carçı) çağırışını eşidib iman gətirdik. Ey Rəbbimiz! Günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı yaxılarla (salrhlərlə) bir yerdə al!" ۱۳۹۷/۵/۲۱ - ۲۲:۴۳
İslam məhəbbət, dostluq və tolerantlıq dinidir
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Vəhhabilərin əməlləri və torətdikləri cinayətlər səbəb oldu ki, bir çoxlarının dünyada islama baxışı dəyişsin. Biz təsdiq edib sübuta yetirməliyik ki, islam məhəbbət, dosluq tolerantlıq və mehribanlıq dinidir. Əgər bunları düzgün şəkildə isbat edə bilsək, müasir dünya problemlərinin bir çox həll olunar. ۱۳۹۷/۴/۲۵ - ۰۹:۲۰
İslamın nəzərində azadlıq nədir?
Azadlıq – bir işi yerinə yetirmək və ya tərk etmək üçün yolun açıq olmasıdır. Azadlığın insanlıq ilə sıx əlaqəsi vardır. Çünki azadlıqsözü insana aiddir. Ona görə insan olmadan azadlığa tərif vermək olmaz. İnsanda elə qüdrət vardır ki, başqa məxluqlara hakim ola bilir. ۱۳۹۷/۴/۲۱ - ۲۰:۳۲
İslamda mötədil insan
Şəbistan Xəbər Agentliyi: İnsanın varlıq və xilqətinin iki üzü və sahəsi vardır: Biri onun, yəni insanın təbiəti, ikincisi isə Allahın ona bəxş etdiyi fitrəti. Şəbistan Xəbər Agentliyi xəbər verir ki, Qurani - Kərim bəzən insanların zəif nöqtələrin göstərir və onların zəif xəlq edildiylərini deyir. Başqa bir tərəfdən isə Tin surəsində buyurur ki, biz insanları gözəl bir təqvimdə yaratdıq. ۱۳۹۷/۳/۳۰ - ۱۳:۵۵
Naxçıvan İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilir
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Naxçıvanda “İslam mədəniyyətinin paytaxtı”nın təntənəli açılış mərasimi keçiriləcək ۱۳۹۷/۳/۲۹ - ۲۳:۵۴
Şəhid Sədr marksizmi tənqid edəndə liberalizm ona cavab verməkdən aciz idi
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Şəhid Sədr marksist fəlsəfəni, tarix elmi və əxlaq kök və prinsiplərini ən yüksək və ağır şəkildə tənqid atəşinə tutdu. Və onu birdəfəlik rəd etdi. Bu zaman kapitalizm sisteminin mütəfəkkirlər və ideoloqları marksizmin köklü və fundamental iradlarına cavab verə bilmirdilər. ۱۳۹۷/۲/۲۴ - ۰۹:۵۳
İslam memarlığı İslam sivilizasiyasının sütunlarından biridir
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Memarlığın da şəxsiyyət və kimliyi vardır. O insanın barmaq izlərinə bənziyir. Bu memarlıq üslub və tipindən onun hansı məktəbə aid olduğunu bilmək və tanımaq olar. ۱۳۹۷/۱/۳۰ - ۲۳:۰۵
İmam Əli (ə) müsəlman ariflərinin rəhbəridir
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Siz İmam Əli (ə) - dan böyük bir alif tanıyırmısınız? İmam Əli (ə) - ın kəlamları Nəhcül - bəlağədə arqument və dəlillərlədir ya dəlilsiz və əsassız? Sokrat və Platon onun qarşısında diz çökməlidir. Nəhcül - bəlağə dəlil və arqumentlərlə doludur. Başdan - başa məntiq və əqli fikirlərdir. ۱۳۹۷/۱/۱۷ - ۱۹:۲۸
Allahin qüdrəti, məxluqatin əzəməti haqqinda düşünmək
Şübhəsiz ki, insanın Allahın yaratdıqlarının əzəməti haqqında düşünməsi, onun diqqətini Allahın sonsuz və nöqsansız hikmətinə yönəldir və öz gücsüzlüyünü, Allaha möhtac olmasını daha yaxşı dərk etməyə kömək edir ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ - ۰۹:۳۳