خبرگزاری شبستان

سه شنبه ۱ آیان ۱۳۹۷

الثلاثاء ١٣ صفر ١٤٤٠

Tuesday, October 23, 2018

Ayətullah Seyyid Əlirza İbadi
Din bəsirətlə kamil olar
Şəbistan xəbər agentliyi: Bircond şəhərinin İmam cüməsi bəsirətli insanın kimin arxasında namaz qıldığına işarə edərək dedi: Din bəsirətlə kamil olar. ۱۳۹۷/۶/۱ - ۱۸:۵۵
Düşmən cəhl və xurafatı elm və din adı ilə yayır
Şəbistan Xəbər Agentliyi: İnsan öz zatında naməhduddur. Və sönməz istedada malikdir. İnsanın ideyaları da sərhədsizdir. Çünki o sərhədsiz yaradılmışdır. Allah insanın özünütərbiyəsini mükafatını başqa aləmə saxlayıb. Çünki bu aləm əsl insana sığmaz. Buna görə də onun istedadları başqa bir aləmdə cənnət adlı yerdə özünü göstərəcək, təcəlli edəcəkdir. ۱۳۹۷/۵/۲۳ - ۲۳:۲۲
Bizi də Allahın dininə dəvət edən "carçı" varmı?
"Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, biz: “Rəbbinizə iman gətirin!”– deyə imana çağıran bir kimsənin (carçı) çağırışını eşidib iman gətirdik. Ey Rəbbimiz! Günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı yaxılarla (salrhlərlə) bir yerdə al!" ۱۳۹۷/۵/۲۱ - ۲۲:۴۳
İslam məhəbbət, dostluq və tolerantlıq dinidir
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Vəhhabilərin əməlləri və torətdikləri cinayətlər səbəb oldu ki, bir çoxlarının dünyada islama baxışı dəyişsin. Biz təsdiq edib sübuta yetirməliyik ki, islam məhəbbət, dosluq tolerantlıq və mehribanlıq dinidir. Əgər bunları düzgün şəkildə isbat edə bilsək, müasir dünya problemlərinin bir çox həll olunar. ۱۳۹۷/۴/۲۵ - ۰۹:۲۰
İslamın nəzərində azadlıq nədir?
Azadlıq – bir işi yerinə yetirmək və ya tərk etmək üçün yolun açıq olmasıdır. Azadlığın insanlıq ilə sıx əlaqəsi vardır. Çünki azadlıqsözü insana aiddir. Ona görə insan olmadan azadlığa tərif vermək olmaz. İnsanda elə qüdrət vardır ki, başqa məxluqlara hakim ola bilir. ۱۳۹۷/۴/۲۱ - ۲۰:۳۲
İslamda mötədil insan
Şəbistan Xəbər Agentliyi: İnsanın varlıq və xilqətinin iki üzü və sahəsi vardır: Biri onun, yəni insanın təbiəti, ikincisi isə Allahın ona bəxş etdiyi fitrəti. Şəbistan Xəbər Agentliyi xəbər verir ki, Qurani - Kərim bəzən insanların zəif nöqtələrin göstərir və onların zəif xəlq edildiylərini deyir. Başqa bir tərəfdən isə Tin surəsində buyurur ki, biz insanları gözəl bir təqvimdə yaratdıq. ۱۳۹۷/۳/۳۰ - ۱۳:۵۵
Naxçıvan İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilir
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Naxçıvanda “İslam mədəniyyətinin paytaxtı”nın təntənəli açılış mərasimi keçiriləcək ۱۳۹۷/۳/۲۹ - ۲۳:۵۴
Tolerantlığın İslam modeli
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Hədislərdə buyrulur ki, İslam dini bəzi firqələr və məzhəblər kimi hətta şəhvət və ehtirasları da görməməzliyə vurmamağı tövsiyə etməmişdir və din bu qüvvələrində aktivliyi zəruri sayır. Hətta bu fərdi sahədə də ifratdan və süslükdən çəkinməyə göstəriş verir. ۱۳۹۷/۲/۳۱ - ۱۴:۵۲
Şəhid Sədr marksizmi tənqid edəndə liberalizm ona cavab verməkdən aciz idi
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Şəhid Sədr marksist fəlsəfəni, tarix elmi və əxlaq kök və prinsiplərini ən yüksək və ağır şəkildə tənqid atəşinə tutdu. Və onu birdəfəlik rəd etdi. Bu zaman kapitalizm sisteminin mütəfəkkirlər və ideoloqları marksizmin köklü və fundamental iradlarına cavab verə bilmirdilər. ۱۳۹۷/۲/۲۴ - ۰۹:۵۳
Elmi şəkildə dini təlimləri icra etməliyik
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Ayətullah Cəfər Sübhani: Allah tərəfindən göndərilən maarif və təlimləri öz əməlimizdə göstərməli və onu reallaşdırmalıyıq. Yalnız dillə deməyə kifayətlənmək olmaz. Çünki əsas məsələ Allahın qayda - qanunlarına əməl etməkdir. ۱۳۹۷/۲/۸ - ۱۰:۵۱