خبرگزاری شبستان

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

الثلاثاء ٩ شعبان ١٤٣٩

Tuesday, April 24, 2018

Həzrət Məsumənin (s) müqəddəs astanının rəhbərliyi
Quran tağutla mübarizə etməkdə kişi və qadın arasında fərq qoymur
Şəbistan xəbər agentliyi: Ayətullah Səidi Quranın insanı və insaniyyəti təhlükələrdən qorumaq üçün nazil olduğuna işarə edərək dedi: Mümkün deyil ki, insan Allaha ibadət etsin, amma tağutla düşmənçilik etməsin. Amma bundan öncə insan düşmənşünas olmalıdır. ۱۳۹۷/۲/۳ - ۲۰:۴۸
Quran surələri ilə qısa tanışlıq
Bəzi təfsir alimləri “Ənkəbut” surəsinin ilk on bir ayəsinin Mədinədə nazil olmuş surələrin mövzusuna uyğun “cihad” və “münafiqlər” bəhsinə həsr olunduğunu nəzərə alaraq Mədinədə nazil olduğunu qeyd etmişlər. ۱۳۹۷/۲/۲ - ۱۰:۳۰
Rəhim Səfəvi beynəlxalq Quran müsabiqələrinin açılış mərasimində jurnalistlərlə toplantıda
Quran islami müqavimət və oyanış nümunəsi
Şəbistan xəbər agentliyi: Ali Rəhbərin hərbi işlər üzrə müşaviri dedi: Mütəal Allah Quran və Əhli-beyti (ə) bəşərin dünya və axirət xilası üçün qərar vermişdir. Ümidvaram biz müsəlmanlar mərifət tapıb Qurana əməl edə bilək. Quranın göstərişlərindən biri İslam ümmətinin vəhdətidir. ۱۳۹۷/۱/۳۱ - ۲۳:۵۱
Saleh əməlin qəbul şərti
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Bitkinin becərməsi və inkişafı üçün münasib və əlverişli topaq olmalıdır. Toxum şor torpaqda bitməz. Qurani - Kərim səadət və xoşbəxtlik yolunda başlıca yol göstərəndə hidayətcidir. Lakin hidayət və haqq cücərtiləri o insanın daxilində inkişaf edir ki, əlverişli daxili aləm və batinə malik olsunlar. ۱۳۹۷/۱/۳۰ - ۲۳:۱۸
Vəliyyi Fəqihin cənubi Xorasandakı nümayəndəsi
Quran insanın bütün gündəlik rəftar və danışıqlarında görünməlidir
Şəbistan xəbər agentliyi: Vəliyyi Fəqihin cənubi Xorasandakı nümayəndəsi Quranın insanın bütün gündəlik rəftar və danışıqlarında görünməli olduğuna təkid edərək dedi: Bu gün İslam inqılabı zalımların iş üzünü açmışdır. Bu da zülmün aradan getməsi, Həzrət Mehdinin (əc) zühuru və Quranın ihya olması üçün müqəddimədir. ۱۳۹۷/۱/۲۹ - ۱۶:۴۰
İmam cümələrinin siyasətinin təyin olunması şurasının rəhbəri
Quran zaman və məkandan irəli həqiqətləri möminlər üçün bəyan edir
Şəbistan xəbər agentliyi: Ölkənin İmam cümələrinin siyasətinin təyin olunması şurasının rəhbəri dedi: Quran məharəti budur ki, zaman və məkan fasilələrini aradan qaldırmış və ona iman gətirən şəxs üçün bu ikisindən irəli həqiqətləri bəyan edir. ۱۳۹۷/۱/۲۸ - ۱۶:۵۱
Dərk, iman və Qurana əməl – ilahi şəxsiyyətin özəllikləri
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Quran mədəniyyətinin cəmiyyətdə formalaşması üçün dərin təfəkkür, elmi araşdırmalar və Qurana əməl etmək lazımdır. Bunun üçün də Quran məclisləri təşkil edilməlidir. Quran məclisləri həm insanların, yəni fərdlərin və həm də bütünlükdə toplumun və cəmiyyətin kəramət və dəyərlərinin yüksəlməyinə səbəb olacaqdır. ۱۳۹۷/۱/۲۸ - ۱۰:۵۰
Höccətül-islam vəl-müslimin Təqi Əkbər Nəjad
Quran haqtələb insanları hidayət edir
Şəbistan xəbər agentliyi: Elmi hövzənin ustadı dedi: Haqq və inkişaf istəyində olan şəxslər Quran tərəfindən hidayətə çıxarlıdırlar. ۱۳۹۷/۱/۲۰ - ۲۱:۱۳
Quran bütün fərdi və ictimai proqramların başında dayanmalıdır
Şəbistan Xəbər Agentliyi: Qurana əməl eləməyə müqəddimə və giriş olan əməllər, yəni Quranın hifzi, təfsiri, qiraəti kimi məclislər də təşkil edilməlidir. Quran tilavəti kənarında əxlaqi və ictimai məsələləri bəyan edən ayələr öyrənilməlidir. Quran əməl kitabıdır. ۱۳۹۷/۱/۱۹ - ۰۹:۵۵